Programın Yapısı

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Programın ilk iki döneminde öğrenciler, her biri 3 kredi değerinde olan toplam 7 ders ve 1 de kredisiz seminer dersi alırlar. Derslerin bitimini takip eden iki dönem boyunca da öğrenciler tez derslerini alarak yüksek lisans tezlerini hazırlar ve savunurlar.

İlk yıl toplam 15 ders seçmeli (her biri 3 kredi) dersin yanı sıra 1 de kredisiz seminer dersi açılacaktır. Öğrencilerin tez aşamasına geçmeden önce 21 kredilik ders yükünü ve 1 kredisiz seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir.

Lisans programlarına da açık dersleri seçen öğrenciler, bu derslere lisans öğrencileriyle birlikte, lisans dersleri için belirlenen saatlerde katılmak zorundadırlar. Seçmeli derslerini bu dersler arasından alan yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerinden farklı olarak genişletilmiş okuma listelerinden, ayrı ödev ve sınavlardan sorumlu olacaklardır.

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı, Türkçe ve İngilizce'nin bir arada kullanıldığı, çift dilli bir programdır.